Restauratie van monumenten

Een monument staat nooit op zichzelf alleen. De omgeving is van groot belang en of het nu de tuin is of het ensemble van andere gebouwen er omheen, de context doet altijd mee.

Ook het interieur is daarin een zwaar onderschat onderdeel. Juist in het interieur zit de sfeer en ziel van het monument verborgen en dit vraagt grote zorg en aandacht. Aandacht voor materiaal, kleur en licht is een vanzelfsprekendheid bij onze visie en aanpak van elk project.

De tuin is een vanzelfsprekend deel van het huis. Ook hierbij is kennis essentieel en een vast onderdeel van de totaalvisie op het monument . Als architect heeft André Hoek veel kennis ontwikkeld van de groene monumentenzorg.  


duurzaamheid

Op het gebied van het duurzaam maken van monumenten, zoals het gebruik van isolatie en andere energiebesparende middelen, is inmiddels veel kennis aanwezig binnen het bureau. Daarbij wordt met name gelet op de gevolgen op de langere termijn. Momenteel wordt enorm veel schade aan monumenten veroorzaakt door kortetermijndenken en ondeskundigheid op het gebied van bouwfysica binnen een monument, een monument moet ook op dit gebied altijd duurzaam zijn. Over bijvoorbeeld 100 jaar moet het casco en interieur nog steeds in goede conditie zijn en het leefklimaat binnen het monument gezond en zonder schimmels!


sfeer

Daarnaast heeft het bureau de unieke specialisatie ontwikkeld om de sfeer van een monument te behouden of zelfs te versterken. Kleur, materiaal, licht en meubilair. Vergelijk het met de art director van een filmproducent die het gewenste tijdsbeeld visualiseert. Het gaat tenslotte om de ‘ziel’ van het monument. Restaureren zonder het gevoel te hebben dat alles ‘nieuw’ wordt of de sfeer met de gewenste styling optimaliseren.


bouwkunde

Bouwkundige kennis vormt een essentiele basis. Met ook het oplossen van problemen, slechte details en hopeloos onderhoud. Er is altijd een oplossing te vinden voor uw probleem!

Jarenlange kennisopbouw en een totaal technische ondergrond geeft u de geruststelling dat vakkundigheid echt bestaat.